Per 07 September jl. werkt Atelier voor Ruimtelijk Ontwerp voor een periode van ca. 3 maanden samen met Maarten Jamin Interieur Architectuur. Laatst genoemde partij ervaart een piek in haar lopende projecten en zocht hulp bij het mee ontwerpen, visualiseren en uittekenen van enkele lopende projecten. Als architect is een zeer leuk om eens mee te kijken in de keuken van een interieurarchitect!

Voor het nieuwe gerechtsgebouw in Breda is Maarten Jamin gevraagd het interieur te ontwerpen. Atelier voor Ruimtelijk ontwerp maakt van de reeds ontworpen delen een BIM. Hiermee wordt ook het interieur onderdeel van de BIM workflow waarvan de architect (Architecten CIE.), de constructeur (Arup) en installateur (Homij) al deel uit maakten.

Het is een zeer leerzame ervaring om 3D modellen die gemaakt worden met verschillende softwarepakketten onderling af te stemmen. Een proces waarin .ifc bestanden centraal staan. De afstemming wordt geco√∂rdineerd door de aannemer (Visser en Smit bouw). De ervaring die Atelier voor Ruimtelijk Ontwerp de afgelopen 3 jaar op het gebied van 3D/BIM heeft opgedaan komt zeer goed van pas. Daarnaast wordt hij uitgebreid op het gebied van ‘open BIM’ en samenwerken met BIM. Het is fijn om te merken dat je als klein bureau ook een professionele partner kan zijn in grote projecten.

Naast het modelleren van ontwerpen zal Atelier voor Ruimtelijk Ontwerp helpen om de ‘3d werkwijze’ stapsgewijs in te voeren in het bureau van Maarten Jamin.

Uitdaging alom!

Tagged with: , ,