Omtrent Pakhuis Dekker in Heiloo is het alweer een tijd stil geweest op avoro.nl. Maar dit betekent niet dat er niks gebeurd is. Integendeel! Met de uitvoering gaat bijna begonnen worden. Behalve de presentaties van nieuwe ontwerpen wordt in 2015 ook van de uitvoering van dit project verslag gedaan op deze website.

Na de zomer van 2014 zijn in een intensieve periode van ca. 3maanden de bestekstukken in gereedheid gebracht. Met een team van enthousiaste en deskundige adviseurs zijn de constuctietechnische, installatietechnische en bouwkundige zaken ‘tot op het bot’ uitgezocht.

Met name constructietechnisch zijn er nogal wat punten van aandacht geweest. Deze begonnen bij de kap. Die is in een later stadium (1933) op het platte dak geplaatst. We kunnen er rustig vanuit gaan dat hierbij geen constructief advies ingewonnen is. Als gevolg van de spatkrachten afkomstig uit de kap zijn de buitenmuren namelijk in de loop de jaren naar buiten gedrukt. Als je langs de gevel kijkt is goed te zien dat ze ‘bol’ staan. In het ontwerp wordt dit proces stop gezet. Dit wordt gedaan door de kapspanten constructief te koppelen met de nieuwe staalplaatbetonvloer die op de bestaande houten vloer gestort wordt.
Het maken van deze betonvloeren heeft verschillende voordelen. De draagkracht van de vloeren wordt vergroot. Ook heeft de massa van deze vloeren akoestisch een gunstig effect. En ten slotte kunnen hier door toepassing van een slim ventilatiesysteem (vloerventilatie: www.sixways.nl) zowel de luchttoevoerkanalen als de vloerverwarming in opgenomen worden.
Op de begane grond wordt de houten vloer in z’n geheel vervangen door een betonvloer. Deze betonvloer wordt gestort op een laag schuimbeton van 35cm dik. Deze laag fungeert als isolatielaag onder de betonvloer. De betonvloer zelf werkt als ‘plaatfundering’. Alle (extra) belastingen kunnen eenvoudig opgenomen worden door deze vloer. Een serie van maatregelen die de bouwkundige toekomst van het pand weer voor vele tientallen jaren garandeert.

overleg
(afbeelding: inspecteren van de begane grond vloer)

Door bouwkundig bureau Gerrit Apeldoorn is ten slotte een technische omschrijving van het werk gemaakt. Ruim 100 pagina’s met voorwaarden, toelichtingen, specificaties en omschrijvingen bij/op het werk. Het laatste document dat naast alle tekeningen en berekeningen nodig was om over te gaan tot het aanbesteden van dit werk.

Het aanbesteden van het werk is, samen met het coördineren van de bestekstukken, neergelegd bij Guus de Jong van Rema BV. Dit omdat hij ervaring heeft met ‘deelaanbestedingen’ en het coördineren daarvan. Zowel vooraf als tijdens de bouw. Het bouwkundige en installatietechnische werk, als ook de elektrische installatie en bijvoorbeeld het schilderwerk worden allemaal apart aanbesteed in plaats van dat de aannemer al deze prijzen opneemt in zijn offerte. Deze manier van aanbesteden brengt een stuk meer coördinatie met zich mee, maar valt uiteindelijk kostentechnisch gunstig uit.

overleg
(afbeelding: begrotingsoverleg met opdrachtgeefster, directievoerder, aannemer, uitvoerder en (fotograferende) architect)

Na een periode van geweldig samenwerken zijn alle ‘hoofdbrekens’ bijna overwonnen. Er staat een heel goed en weldoordacht plan op papier. Deze week zitten we met de aannemer om tafel om de laatste bezuinigingen door te nemen. De laatste stap richting een handtekening onder de offerte. Die staat er volgens planning in januari nog onder zodat in februari daadwerkelijk begonnen wordt met de bouw. Supergaaf!

Als esthetisch begeleider mag ik m’n gezicht nog regelmatig laten zien op de bouw. In woord en beeld hou ik u uiteraard op de hoogte!

Tagged with: , , , , , , , , ,